• Gitlab-Runner 安装

  介绍 Gitlab-Runner 的安装和部署,Gitlab-Runner 是 Gitlab CI 的运行环境。


  搭建所需镜像及文件

  获取Runner注册Token

  此教程注册的Runner属性为共享,若需注册私有Runner,请在Git项目仓库Settings -> CI/CD菜单中获取Token

  WX20180120-200145@2x.png


  注册Runner

  方式1

   docker run -it --rm --entrypoint=bash  registry.saas.choerodon.com/tools/gitlab-runner:alpine-v10.1.0
   
   gitlab-runner register
   
   # 注册成功后查看生成的token
   cat /etc/gitlab-runner/config.toml
  

  WX20180120-201422@2x.png

  方式2

   docker run -it --rm registry.saas.choerodon.com/tools/gitlab-runner:alpine-v10.1.0  register
  

  注册完成后在Gitlab管理界面获取Runner的token、name和url

  WX20180120-203636@2x.png


  修改部署配置


  运行

   # 创建namespace
   kubectl create ns tools
   # 部署Runner
   kubectl apply -f gitlab-runner/ -n tools